M20 amb prismàtics de 15×85

Àger, 3 d’agost de 2016, 02:20h. Prismàtics Helios Apollo 15×85.

A l’article anterior del blog Quadern d’observació expliquem com arribar a M20 i com localitzar-lo amb prismàtics de 7×50.

Al mapa de sota, el camp és molt fàcil, a baix la Llacuna, al centre la Trífida i a sobre de tot, M21.

Segons l’estat del cel veurem més o menys estrelles. Si estem en magnitud propera a set veurem molt destacat el triangle marcat en groc, el vèrtex superior del qual és M21. Si entrem cap a vuit o més, veurem l’hexàgon de manera molt clara, encara que una mica aixafat.  Si veiem l’hexàgon una mica com mogut, com si tinguessim visió doble, encara millor, estem veient les companyes de les estrelles dels vèrtex del polígon.

Amb 7×50 és possible que visualitzem un rombe format per M21, les dues estrelles brillants i M20. Amb 15×85 veurem moltes estrelles i ens cridarà més l’atenció la figura de l’hexàgon.

5-3-M20-BLOG-15x85-noms-600px

 

Als dos mapes de sota, la comparació amb la visio en 15×85 amb filtre i sense. De manera general, per a aquesta mena de treballs tots els filtres nebulars són prou bons. Altra cosa és quan ens proposem observacions acurades, on no sols distingim entre tipus de filtre sinó entre marques, però ara no és el cas.

5-3-M20-BLOG-15x85-600px

A sobre i a sota, el filtre nebular enfosqueix el fons de cel i fa petites les estrelles, disminuint-ne la magnitud segons el filtre i el % de transmissió a les freqüències de l’estrella.

El resultat és que tenim molt més contrast i veiem clarament, molt destacades, les nebuloses que tenen freqüències en la banda passant del filtre. En aquest cas hem utilitzat el DGM NPB i el Lumicon UHC, ambdós de 2″, que són els que utilitzem normalment a ull nu, aguantats amb els dits a sobre de les ulleres, i Lumicon UHC i Astronomik OIII de 1 i 1/4″. Per a aquestes observacions, però, qualsevol filtre similar és prou bo.

Amb el filtre la nebulosa M20 es destaca molt del fons i es fa gran. Podem utilitzar diferents estratègies per veure l’efecte, fer passar el filtre ràpidament i repetidament entre l’ull i els prismàtics, balancejar-lo, etc. Si combinem filtre i  visió lateral la nebulosa creix enormement.

El Helios Apollo de 15×85 i altres, porten rosques als oculars per a filtre de 1 i 1/4″, els Helios Apollo de 7×50 no en porten, si més no els que tenim nosaltres. Tant en un cas com en l’altre, per a aquest tipus de treball de cerca ràpida dels objectes és millor aguantar-lo amb els dits entre l’ull i l’ocular dels prismàtics. Altra cosa seria fer una observació acurada de la Trífida, avui no és el cas.

Els Helios Apollo 7×50 i els 15×85 són d’una gamma de prismàtics de molta qualitat a un preu bastant assequible, per a aquest tipus de treball ens semblen excel·lents, la relació qualitat-preu és molt bona.

5-3-M20-BLOG-15x85-filtre-600px

 

A l’article anterior hi ha M20 amb 7×50.

 

A la pàgina Marató Messier de memòria, cinquena etapa, seqüència 5.3: objectes trobareu informació sobre l’encadenament d’aquest objecte dins la seqüència.

També hi trobareu una pàgina amb l’explicació de la marató Messier de memòria on hi ha les etapes i les seqüències.

A la part superior dreta de totes les pàgines hi ha un índex de navegació.

 

Anuncis