Enllaços als apartats Perspectiva galàctica de les etapes cinc i sis de la marató Messier

Texto en castellano

A la web Marató Messier de memòria, paral·lela a aquest blog, estan ja acabats els cinc apartats que anomenem Perspectiva galàctica, que contenen els mapes galàctics, de les seqüències de la cinquena i sisena etapa de la marató, objectes d’estiu i de tardor o de la posta del Sol.

La cinquena etapa té tres seqüències i per tant tres blocs de contingut: 5.1, 5.2 i 5.3

La sisena etapa és curta i només en té dos: 6.1 i 6.2

Aquests blocs de contingut estan dins de les pàgines d’introducció de cada seqüència.

Els enllaços directes als apartats de Perspectiva galàctica ja provisionalment acabats són:

https://apuntsmmm.wordpress.com/sequencia-5-1/#galaxia

https://apuntsmmm.wordpress.com/sequencia-5-2/#galaxia

https://apuntsmmm.wordpress.com/sequencia-5-3/#galaxia

https://apuntsmmm.wordpress.com/sequencia-6-1/#galaxia

https://apuntsmmm.wordpress.com/sequencia-6-2/#galaxia

Podeu accedir a totes les pàgines ja fetes a través de l’Índex:

https://apuntsmmm.wordpress.com/index-detapes/

6-2-mapa-galactic-planta-centre-gc

Anuncis