El cúmul globular Messier 28 amb prismàtics de 7×50

Ver el texto en castellano

M28 a la wikipèdia

La localització del cúmul globular M28 amb 7×50 pot resultar difícil perquè som sobre la Via Làctia i l’objecte s’hi difumina.  M28 (NGC6626) té magnitud 6.9 amb estrelles de 12 o més dèbils i no el podem resoldre amb 7×50.

Sortosament l’objecte té un camp amb molt bones referències. Si el cel acompanya una mica, el podrem localitzar sense dificultat.

A sobre, el camp a ull nu de la tetera de Sagitari. A sota, el camp interpretat. El nord és a dalt i l’est a l’esquerra.

Al mapa veiem els cinc globulars de la tetera, M28, M22 i a sota, de dreta a esquerra, M69, M70 i M54. Els altres dos globulars de la seqüència, M55  i M75, són més a l’esquerra, fora del mapa.

Hem de centrar els prismàtics de 7×50 a Lambda de Sagitari (2.82), l’estrella de dalt de tot de la tapa de la tetera.

A sota, el mapa del camp.

A sota, el mapa amb el camp de 7.5º dels prismàtics de 7×50. Segons la marca i el model, aquest camp pot variar una mica.

Confirmem Lambda, l’estrella del centre del mapa superior, veient que just al sudest, a la meitat del radi del camp, hi ha un triplet molt vistós de 6.68, 6.31 i 6.28. El nord és a dalt i l’est a l’esquerra.

Observem que al nordest de Lambda, molt a prop, hi ha una estrella que destaca molt, de 6.63.

A la part nordest del camp, cap a la vora, hi ha un altre triangle, de mida similar a l’anterior, amb estrelles de 5.49, 6.81 i 6.53. A la vora del triangle, ja al límit del camp, veiem el gran i brillant M22, el proper cúmul de la sèrie. Però ara ens interessa M28.

Diametralment oposat a M22 hi ha una estrella brillant de 4.66. Segons el camp dels prismàtics ens quedarà al límit sudoest del camp.

Tornem al centre, a Lambda Sagitari. A la dreta hi ha un triangle gran. L’estrella superior, de 6.19, és a l’oest de Lambda, les altres dues són de 6.51 i 6.91. Aquest triangle es pot visualitzar com un rombe si hi afegim l’estrella de 4.66 del sudoest.

És convenient memoritzar els tres triangles del camp perquè és una zona de molt de pas amb binoculars entre els cúmuls i nebuloses del pla galàctic, M21, M20, M8, etc. i els globulars de Sagitari, és a dir l’enllaç entre la cinquena i la sisena etapes de la Marató, o entre la sisena i la setena si comptem l’etapa de descans.

Hem de buscar el globular M28 entre Lambda i l’estrella de 6.19 que forma el vèrtex nord d’aquest triangle més gran. El cúmul és una mica més a prop de la de 6.19 que de Lambda, i està una mica desplaçat al nord de la línia que uneix les dues estrelles.

 

Amb 7×50, M28 el veig petit, difús, globular, dèbil, difícil.

Sembla que l’observació d’aquest objecte depèn molt de les condicions i la foscor del cel del lloc d’observació.

Si fos en una altra part del cel podríem dubtar de quin tipus d’objecte és, en aquesta zona hem de pensar que és un globular.

 

Si ens fixem en el fons de cel d’aquest camp i desplacem els prismàtics cap a l’est, veurem que cap a Capricorni el fons de cel és molt més fosc. El fons del camp de M28 és molt més clar, estem veient el braç galàctic espiral de Sagitari.

 

Al blog Quadern d’observació hi ha un article sobre l’observació de M28 amb 15×85.

 

A la pàgina Seqüència 6.1: objectes, de la web Marató Messier de memòria, hi ha l’encadenament de la localització d’aquest cúmul amb la dels altres objectes de la seqüència de la marató.

 

Anuncis