El cúmul globular Messier 28 amb prismàtics de 15×85

Veure el text en castellà

M28 a la wikipèdia

El cúmul globular M28 (NGC6626) té magnitud 6.9 amb estrelles de 12 o més dèbils.  Amb 7×50 necessitem unes bones condicions de cel per a veure’l, amb 15×85 és molt més fàcil.

L’objecte té un camp amb molt bones referències. Si el cel acompanya una mica, el podrem localitzar sense dificultat.

A sobre, el camp a ull nu de la tetera de Sagitari. A sota, el camp interpretat. El nord és a dalt i l’est a l’esquerra.

Al mapa veiem els cinc globulars Messier de la tetera, M28, M22 i a sota, de dreta a esquerra, M69, M70 i M54. Els altres dos globulars de la seqüència, M55  i M75, són més a l’esquerra, fora del mapa.

Hem de centrar els prismàtics de 15×85 a Lambda de Sagitari (2.82), l’estrella de dalt de tot de la tapa de la tetera.

A sota, el mapa del camp. El nord és a dalt i l’est a l’esquerra. Només hem dibuixat les estrelles interessants per a trobar M28.

A sota, el mapa amb el camp de 3.5º dels prismàtics de 15×585. Segons la marca i el model, el diàmetre d’aquest camp pot variar una mica.

Confirmem Lambda, l’estrella del centre del mapa superior, veient que al sud, cap a la vora del camp, hi ha un triplet molt vistós de 6.68, 6.31 i 6.28.

Observem que al nordest de Lambda hi ha una estrella de 6.63 que destaca molt, està rodejada d’altres estrelles de magnituds més dèbils, 7, 8 i 9.

A la part nordest, ja fora del camp, hi ha un altre triangle, de mida similar a l’anterior, amb estrelles de 5.49, 6.81 i 6.53. Més enllà veiem el brillant M22, el proper cúmul de la sèrie.  Però ara ens interessa M28.

Tornem al centre, a Lambda Sagitari. A l’oest, a la vora del camp, hi ha una estrella de 6.19 que destaca molt perquè la resta són de magnitud 8 o més dèbils.

Hem de buscar el globular M28 entre Lambda i l’estrella de 6.19. El cúmul és una mica més a prop de la de 6.19 que de Lambda, i està una mica desplaçat al nord de la línia que uneix les dues estrelles. Si el cel és mediocre i el cúmul s’esvaeix en el fons grisós de la Via Làctia, ens poden ajudar algunes estrelles de camp què hem dibuixat al mapa, totes de magnitud 8 i 9. Just a sobre del cúmul, nord, hi ha una cadeneta de tres o quatre estrelles, segons el cel.

 

Amb 7×50, M28 el veia petit, molt petit, difús, globular, dèbil, difícil, o molt difícil.

Amb 15×85 el veig petit, globular, però no li distingeixo bé la forma, no l’acabo de veure ben rodó.

El centre és més brillant, d’aspecte estel·lar, amb una corona petita menys brillant i difuminada. Té un aspecte de cúmul petit i comprimit.

No hi puc resoldre cap estrella, són de magnitud 12 o més dèbils i molt concentrades amb aquest instrument.

Contràriament a allò que pot semblar, és un cúmul de mida similar al següent en l’observació, M22, però és més de tres vegades més llunyà.

Sembla que l’observació d’aquest objecte depèn molt de les condicions i la foscor del cel del lloc d’observació.

 

Al blog Quadern d’observació hi ha un article sobre la localització de M28 amb 7×50.

 

A la pàgina Seqüència 6.1: objectes, de la web Marató Messier de memòria, hi ha l’encadenament de la localització d’aquest cúmul amb la dels altres objectes de la seqüència de la marató.

 

 

Anuncis