El cúmuls globulars Messier 10 i 12 amb prismàtics de 15×85

M10 a la wikipèdia

M12 a la wikipèdia

Aquest article és continuació de l’equivalent amb prismàtics de 7×50 d’aquest mateix blog d’observació.

A sota, els dos mapes amb els camps dels prismàtics de 15×85. El nord és a dalt i l’est a l’esquerra.

A ull nu busquem 30 Oph (4.82). Posem els prismàtics i immediatament veurem el cúmul globular M10 a l’oest, a la meitat del radi del camp.

Aquest camp és molt fàcil de reconèixer quan hi passem per sobre, 30 Oph és el centre d’un asterisme irregular què pot semblar una papallona volant, és veu molt bé al mapa de sobre. L’eix del vol de la papallona està definit per dues estrelles que destaquen en extrems oposats del camp, al sud-est i al nord-oest. Aquest eix està marcat amb verd al mapa.

Si desplacem els prismàtics cap al sud-oest, apareix 23 Oph (5.23), L’altra estrella de la zona què es veu a ull nu. 23 Oph es distingeix fàcilment perquè és part d’un asterisme en forma de triangle o de rombe, en verd al mapa, segons comptem tres o quatre estrelles.

Si centrem els prismàtics a M10, surt a prop, a l’oest, un petit triangle molt vistós i al nord-oest, un parell d’estrelles què destaquen molt al camp, unides amb una línia groga de punts al mapa. Aquestes dues estrelles es poden visualitzar com un triangle, en verd, si hi afegim una estrella molt vistosa de més al nord. A l’altre costat del doblet o de la base del triangle, hi ha l’altre cúmul globular, M12.

Amb 15×85 veig M10 gran i brillant, amb gradient. Tant Stoyan a l’Atlas dels Messiers com O’Meara al The Messier Objects anoten una magnitud de 6.6.

Hi veig un nucli gran i brillant i una corona petita. Veig molt bé que és un cúmul globular, però no el veig rodó.

Com a confirmació de l’objecte és molt útil el petit triangle qué té a l’oest format per estrelles de magnitud set.

 

El cúmul globular M12 el veig diferent de M10 amb 15×85. Veig els dos cúmuls igual de grans, però no veig a M12 el gradient què veig a M10. La part brillant la veig més gran i la corona més petita. Això fa que potser em sembli que M12 és més brillant, però la lluentor la veig més concentrada que a M10, però aquesta part concentrada la veig més brillant que a M10.

Tant Stoyan a l’Atlas dels Messiers com O’Meara al The Messier Objects anoten una magnitud de 6.8.

 

 

A la pàgina Seqüència 5.2: objectes de la web Marató Messier de memòria, podem veure l’encadenament d’aquests cúmuls amb els altres set de la seqüència.

A la pàgina Seqüència 5.2: introducció hi podem veure les generalitats de la seqüència, els mapes generals i la integració dins de la cinquena etapa de la marató.

A l’apartat Estructura galàctica hi ha les dades astrofísiques, la posició a la Galàxia i els mapes amb referència galàctica.

 

A través de l’Índex es pot accedir directament a totes les pàgines de la web què ja estàn elaborades.

Al  0-facebook1 anem posant els enllaços als nous articles d’observació d’objectes del Quadern d’observació.

L’estructura de la m3, que pot semblar complicada, està explicada al primer quadre de la pàgina Marató Messier de memòria.

 

Anuncis