Texto en castellano

La cinquena etapa, els objectes d’estiu, és una passejada per trenta-un objectes de l’hemisferi nord galàctic corresponents al primer quadrant i zones properes. Gairebé tots els objectes tenen poca latitud galàctica, menys de 25º, són propers al pla galàctic o en formen part, però dels trenta-un hi ha cinc cúmuls globulars amb una mica més de latitud, encara que el més alt, M5, no depassa els 50º.

EDIN-Mapa-etapa-5-color-sense-noms-1024px

Al mapa de sobre, amb el nord a dalt, hi ha els trenta-un objectes de la cinquena etapa de la marató, amb les tres seqüències diferenciades segons el color del blau dels cercles que els representen.

A l’esquerra del mapa, de dalt a baix, inclinat, veiem perfectament definit el pla galàctic, entre M39 a dalt de tot, i M7 a baix de tot. A baix al centre, cúmuls oberts i nebuloses del pla galàctic, i a la seva dreta, els nou cúmuls globulars d’Ofiüc i Escorpí. A dalt de tot, una varietat de globulars, nebuloses planetàries i cúmuls oberts.

Observem que M39, que podria semblar l’objecte més alt, en realitat és un dels més baixos, perquè és de l’hemisferi sud galàctic. Si girem mentalment el mapa i posem el pla galáctic pla, veurem que el més alt és l’objecte de la dreta de tot, M5, perquè és més allunyat del pla galàctic, té més latitud galàctica.

 

A la marató Messier de primavera aquesta etapa es denomina sisena etapa, perquè en acabar el cúmul de Verge es fa un descans esperant que pugin els objectes. Aquest descans es compta com a etapa. Si fem la marató qualsevol dia a qualsevol hora no cal fer el descans, ja que observem només els objectes que hi ha en aquell moment al cel.

 

Dividim l’etapa en tres seqüències:

5.1:   M5-M13-M92-M57-M56-M29-M39-M27-M71

5.2:   M12-M10-M14-M107-M9-M4-M80-M19-M62

5.3:   M11-M26-M16-M17-M18-M24-M25-M23-M21-M20-M8-M6-M7

 

Cada seqüència té tres pàgines, una d’introducció, una altra dedicada a la localització dels objectes i una final amb la cerca amb telrad.

Al final de cada pàgina hi ha una taula de botons per a enllaçar ràpidament amb totes les pàgines de l’etapa.

Tots els objectes són de la Galàxia. Els més llunyans, cúmuls globulars, estan dispersos dins del cercle de 35.000 anys llum de radi, alguns són més enllà del centre galàctic. Els més propers, M27, M29, M39 i M7, estan a una mica menys de mil anys llum. M6 i M57 estan entre mil i dos mil anys llum.

Als apartats La perspectiva galàctica de les pàgines d’introducció de cada seqüència hi ha els mapes galàctics en planta i alçada i l’explicació de la marató des d’un punt de vista galàctic.

A l’apartat La sèrie, els objectes i l’encadenament de la pàgina d’introducció de cada seqüència hi ha l’explicació general dels objectes i de l’encadenament.

 

Si hom vol iniciar la preparació de la marató Messier de memòria, aquesta etapa és ideal par a fer-ho. Així, a la tardor ja portarem embranzida i serà molt fàcil encarar la sisena etapa i anar seguint tot el cicle anual del cel.

 

 

 

 

Primera seqüència, 5.1

 

 

 

 

 

Segona seqüència, 5.2

 

 

 

 

 

Tercera seqüència, 5.3

 

 

 

A sota trobareu dos esquemes per practicar la memorització.

Als apartats Memorització de la sèrie de la pàgina d’introducció de cada seqüència hi ha les estratègies de memorització.

Els mapes de sota estan fets en blanc i negre per a poder-los imprimir en paper a mida tarja de visita o doble tarja de visita, de l’ordre del DIN A7 o A8. Això permet portar-ne vàries còpies a la butxaca per anar practicant la memorització de les sèries al llarg del dia.

A les pàgines corresponents a les seqüències trobareu mapes muts i amb la numeració dels objectes.

Pujar a dalt

Enllaços ràpids

0-Botonera-Etapa-5

0-Botonera-5-1-intro  0-Botonera-5-1-objectes  0-Botonera-5-1-telrad

0-Botonera-5-2-intro  0-Botonera-5-2-objectes  0-Botonera-5-2-telrad

0-Botonera-5-3-intro  0-Botonera-5-3-objectes  0-Botonera-5-3-telrad

0-Botonera-Etapa-6  0-Botonera-Etapa-4

0-Botonera-BLOG

Pàgina creada al juliol de 2016

Pàgina revisada el 4 d’octubre de 2016

Anuncis