Cat Iniciada Cat acabada Cat paper Cast Iniciada Cast acabada Cast paper
ETAPA 1
1.1 Intro
1.1 Objectes
1.1 telrad
1.2 Intro
1.2 Objectes
1.2 telrad
1.3 Intro
1.3 Objectes
1.3 telrad
ETAPA 2
2.1 Intro
2.1 Objectes
2.1 telrad
2.2 Intro
2.2 Objectes
2.2 telrad
2.3 Intro
2.3 Objectes
2.3 telrad
ETAPA 3
3.1 Intro
3.1 Objectes
3.1 telrad
3.2 Intro
3.2 Objectes
3.2 telrad
3.3 Intro
3.3 Objectes
3.3 telrad
ETAPA 4
4.1 Intro
4.1 Objectes
4.1 telrad
4.2 Intro
4.2 Objectes
4.2 telrad
4.3 Intro
4.3 Objectes
4.3 telrad
ETAPA 5 VII-2016 4-X-2016 16-X-2016  VII-2016 4-X-2016 16-X-2016
5.1 Intro VII-2016 IX-16 25-IX-16 VII-VIII-2016 VII-VIII-2016 1-X-2016
5.1 Objectes VII-2016 25-IX-2016

Revisat en paper

però estan pendents

de fer els objectes

al blog.

 –  IX-2016 16-X-2016

Revisat en paper

però estan pendents

de fer els objectes

al blog.

5.1 telrad VII-2016 25-IX-2016 25-IX-2016 IX-2016  13-IX-2016  16-X-2016
5.2 Intro VII-2016 26-IX-2016 26-IX-2016 VIII-2016  IX-2016 1-X-2016
5.2 Objectes VII-2016 26-IX-2016 26-IX-2016 X-2016 16-X-2016 16-X-2016
5.2 telrad VII-2016 26-IX-2016 26-IX-2016 X-2016 23-X-2016 24-X-2016
5.3 Intro VII-2016 26-IX-2016 26-IX-2016  VIII-2016 IX-2016 1-X-2016
5.3 Objectes  VIII-2016 27-IX-2016  27-IX-2016  X-2016  24-X-2106 24-X-2016
5.3 telrad  VIII-2016 6-IX-2016  3-X-2016  –  –
ETAPA 6  VII-2016  X-2016  21-XI-2016  VII-2016  X-2016  21-XI-2016
6.1 Intro  X-2016  XI-2016  19-XI-2016  XI-2016  XI-2016  19-XI-2016
6.1 Objectes
6.1 telrad
6.2 Intro
6.2 Objectes
6.2 telrad
Anuncis