Marató Messier de memòria: índex d’etapes, de seqüències, d’objectes i de cerca amb telrad

Maratón Messier de memoria: índice de etapas, de secuencias, de objetos y de búsqueda con telrad

 

Estan acabades les deu pàgines dedicades a la cinquena etapa de la marató, els objectes d’estiu. 

Están terminadas las diez páginas dedicadas a la quinta etapa de la maratón, los objetos de verano, cada página tiene el texto en catalán y en castellano. Un enlace en la parte superior de las páginas permite el cambio de idioma, además a partir del índice que sigue se puede acceder directamente a las veinte páginas de la etapa.

 

      m3-intro-etapa-2-600px

m3-intro-etapa-3-600px      m3-intro-etapa-4-600px

m3-intro-etapa-5-600px      m3-intro-etapa-6-600px

 

La pàgina web m3 va ser creada al juliol de 2016, una vegada acabada la cinquena etapa estem treballant en els articles de localització amb prismàtics dels objectes de la sisena etapa del blog Quadern d’observació i en les pàgines de la web d’aquesta sisena etapa, els objectes de tardor, anomenats també a la marató Objectes de la sortida del Sol.

A mesura que anem avançant en la revisió de tots els mapes ampliarem les pàgines i l’índex.

La página web m3 se creó en julio de 2016, ya terminada la quinta etapa estamos trabajando en los artículos de localización con prismáticos de los objetos de la sexta etapa del blog Cuaderno de observación y en las páginas de la web de esta sexta etapa, los objetos de otoño, llamados en la maratón Objetos de la salida del Sol.

A medida que vayamos avanzando en la revisión de todos los mapas ampliaremos las páginas y el índice.

 

Al   0-facebook1  anem posant els enllaços a les noves pàgines i als nous articles d’observació d’objectes del Quadern d’observació.

En el   0-facebook1  ponemos los enlaces a las nuevas páginas y a los nuevos artículos del blog Quadern d’observació, que están en catalán y en catalán y castellano.

 

 

bot2-m3-intro-cat      bot2-m3-intro-cast

bot2-m3-quadre-cat      bot2-m3-quadre-cast

bot2-m3-quadern-cat      bot2-m3-quadern-cast

 

bot2-1-intro-cat      bot2-1-intro-cast

bot2-2-intro-cat      bot2-2-intro-cast

bot2-3-intro-cat      bot2-3-intro-cast

bot2-4-intro-cat      bot2-4-intro-cast

 

bot2-5-intro-cat      bot2-5-intro-cast

bot2-5-1-intro-cat      bot2-5-1-intro-cast

bot2-5-1-objectes-cat      bot2-5-1-objetos-cast

bot2-5-1-telrad-cat      bot2-5-1-telrad-cast

bot2-5-2-intro-cat      bot2-5-2-intro-cast

bot2-5-2-objectes-cat      bot2-5-2-objectes-cast

bot2-5-2-telrad-cat      bot2-5-2-telrad-cast

bot2-5-3-intro-cat      bot2-5-3-intro-cast

bot2-5-3-objectes-cat      bot2-5-3-objectes-cast

bot2-5-3-telrad-cat      bot2-5-3-telrad-cast

 

Les pàgines de la sisena etapa estan en construcció

Las páginas de la sexta etapa están en construcción

 

bot2-6-intro-cat      bot2-6-intro-cast

bot2-6-1-intro-cat      bot2-6-1-intro-cast

bot2-6-1-objectes-cat      bot2-6-1-objectes-cast

bot2-6-1-telrad-cat      bot2-6-1-telrad-cast

bot2-6-2-intro-cat      bot2-6-2-intro-cast

bot2-6-2-objectes-cat      bot2-6-2-objectes-cast

bot2-6-2-telrad-cat      bot2-6-2-telrad-cast

Pàgina creada a l’agost de 2016

Última revisió: 12 de novembre de 2016

Anuncis