Texto en castellano

Aquesta web de la Marató Messier de memòria ha estat iniciada a l’estiu de 2016. S’ha començant per la Cinquena etapa de la marató, els objectes d’estiu, què era la que en aquell moment era al cel. Aquesta cinquena etapa ja està acabada, està formada per deu pàgines, una d’introducció a l’etapa i la resta dedicades a les tres seqüències en què l’hem dividit.

Actualment, a la tardor de 2016, estem treballant a la Sisena etapa, els Objectes de la sortida del Sol. Quan l’acabem, continuarem amb la primera etapa, de la qual només està creada aquesta pàgina de presentació.

A l’Índex es poden veure quines pàgines ja estan acabades i hi podem accedir directament.

Al blog Quadern d’observació i al  0-facebook1 anunciem totes les novetats a les pàgines d’aquest espai web.

 

EDIN-Mapa-etapa-1-color-sense-noms-1024px

 

La primera etapa la denominem Objectes del crepuscle o de la posta del Sol per mantenir el nom tradicional a la marató de primavera.

La dividim en tres seqüències:

1.1:   M77-M74-M33-M31-M32-M110

1.2:   M52-M103-M76-M34

1.3:   M45-M79-M42-M43-M78

 

A la primera seqüència visitem les úniques galàxies de l’hemisferi sud galàctic que hi ha al catàleg Messier: les de Balena. Peixos, Triangle i Andròmeda.

A la marató de primavera, la localització dels dos primers objectes de l’etapa pot tenir una especial dificultat perquè encara no és de nit, els objectes, que són petits i tènues, estan baixos i requereixen una preparació específica, que es pot fer fàcilment durant les setmanes anteriors, en les quals el cel serà més fosc.

En canvi, a la marató de la resta de l’any, la de cada nit, l’etapa no té cap dificultat especial.

La segona seqüència es mou molt ràpidament per tres cúmuls oberts a Cassiopeia i a Perseu, M52, M103 i M34, per tant hem pujat fins al pla galàctic i ja hi hem arribat. Visitem també la nebulosa planetària M76. El principal problema d’aquest tros de cel és que ens podem quedar embadalits observant la multitud d’objectes que hi ha prop del pla galàctic. Per això, un cop localitzats els quatre que toquen, hem de passar ràpidament a ull nu a M45, per fugir de les temptacions.

La tercera seqüència s’inicia en un dels objectes més propers al Sol, el cúmul obert M45, que veiem fora del pla galàctic per una senzilla qüestió geomètrica, és molt proper a nosaltres dins del disc galàctic. M45 ens serveix per centrar la feina que hem de fer, en un patró purament conductista. Ens hem de tornar a allunyar del pla galàctic per fer alguns objectes del sud. De M45 anem a ull nu a M79, el cúmul globular de Lepus, posem l’instrument, certifiquem l’objecte, i tornem a pujar per localitzar M42, M43 i M78 a Orió.

Acabem aquí la primera etapa, perquè després, a la segona etapa, entrarem de ple al disc galàctic visitant dotze cúmuls del cel d’hivern.

Si Lepus és alt al cel, i no hi ha por de que s’amagui sota l’horitzó, podem fer un itinerari diferent: anar de M45 cap a Orió i després baixar a Lepus per, aprofitant l’embranzida, veure d’una sola tirada M41, M93, M47, M46, M50 i M48, al pla galàctic.

EDIN-Mapa-etapa-1-color-amb-noms-1024px

 

A l’hora de preparar la marató Messier de memòria cal recordar que l’objectiu d’aprenentatge no és la localització dels objectes un a un, sinó la seqüència.

Preparant les seqüències, els objectes després surten sols al camp de visió. Allò que interioritzem en la preparació és la dansa que farà el nostre cos, que faran els nostres braços, seguint les seqüències amb els prismàtics. Les seqüències es preparen sempre amb prismàtics i, un cop assolides, es repassen ràpidament a ull nu, assenyalant amb el dit si convé, encara que sigui de mala educació.

 

A l’hora de memoritzar les sèries de cada seqüència, ens va anar bé estudiar-les per grups de dos o tres nombres i, un cop memoritzada la minisèrie, tornar a començar sempre des de l’inici de la seqüència.

a) Memoritzem: 77-74-33

b) Memoritzem: 31-32-110

c) Anem a l’inici de la seqüència 1.1 i la memoritzem sencera: 77-74-33-31-32-110

d) Memoritzem: 52-103

e) Memoritzem: 76-34

f) Anem a l’inici de la seqüència 1.2 i la memoritzem sencera:  52-103-76-34

g) Ara, abans d’aprendre la seqüència 1.3, hem de deixar ben assolida la sèrie 1.1+1.2:

77-74-33-31-32-110

52-103-76-34

h) Memoritzem: 45-79

i) Memoritzem: 42-43-78

j) Anem a l’inici de la seqüència 1.3 i la memoritzem sencera:  45-79-42-43-78

k) Finalment fem tota la sèrie 1.1+1.2+1.3:

77-74-33-31-32-110

52-103-76-34

45-79-42-43-78

 

Podem iniciar la memorització de les sèries a partir de qualsevol de les sis etapes. És útil començar per la dels objectes que es vegin al cel en els mesos en què memoritzem aquella etapa concreta.

L’experiència ens ha ensenyat que és igual començar per una etapa o una altra, de les sis que hi ha. Hem vist també que en els exercicis de memorització és molt important no moure’s de l’etapa fins tenir-la ben assolida.

L’estiu és molt bona època per començar, ja que la cinquena etapa, la dels objectes d’estiu, és molt fàcil i molt motivadora.  En acabar l’estiu ja tenim una trentena o més d’objectes  encadenats, i a partir d’aquí és molt més fàcil seguir.

 

A sota trobareu dos esquemes per practicar la memorització.

Estàn fets en blanc i negre per a poder-los imprimir en paper a mida tarja de visita o doble tarja de visita, de l’ordre del DIN A7 o A8. Això permet portar-ne vàries còpies a la butxaca per anar practicant la memorització de les sèries al llarg del dia.

EDIN-Mapa-etapa-1-BN-sense-noms-1024px

EDIN-Mapa-etapa-1-BN-amb-noms-1024px

Segona etapa: cúmuls del cel d’hivern

Sisena etapa: objectes de la sortida del Sol

Índex d’etapes

0-facebook1

Pàgina creada al juliol de 2016

Anuncis