Texto en castellano

Aquesta web de la Marató Messier de memòria ha estat iniciada a l’estiu de 2016. S’ha començant per la Cinquena etapa de la marató, els objectes d’estiu, què era la que en aquell moment era al cel. Aquesta cinquena etapa ja està acabada, està formada per deu pàgines, una d’introducció a l’etapa i la resta dedicades a les tres seqüències en què l’hem dividit.

Actualment, a la tardor de 2016, estem treballant a la Sisena etapa, els Objectes de la sortida del Sol. Quan l’acabem, començarem la primera etapa, de la qual només està creada la pàgina de presentació.

A l’Índex es poden veure quines pàgines ja estan acabades i hi podem accedir directament.

Al blog Quadern d’observació i al  0-facebook1 anunciem totes les novetats a les pàgines d’aquest espai web.

 

EDIN-Mapa-etapa-2-color-sense-noms-1024px

 

La segona etapa visita una dotzena de cúmuls oberts del cel d’hivern, per tant som dins del disc i molt a prop del pla galàctic. Són objectes del tercer quadrant: 180-270 graus de longitud galàctica.

Comença per la part de més longitud i se’n va cap a l’anticentre galàctic, depassant-lo una mica cap al segon quadrant. L’anticentre és entre M35 i M37.  En aquesta zona aprofitem per veure M1, l’única romanant de supernova del catàleg Messier.

Després, l’itinerari torna a guanyar longitud i latitud per anar a M44 i M67.

 

Les seqüències són:

2.1:  M41-M93-M47-M46-M50-M48

2.2:  M1-M35-M37-M36-M38

2.3:  M44-M67

Encara que la tercera seqüència quedi molt curta, l’hem de deixar aquí per no barrejar els cúmuls oberts, que estem veient, amb les galàxies de la següent etapa.

La segona etapa es passeja pel pla galàctic, en canvi les etapes tres i quatre visiten essencialment objectes extragalàctics.

 

EDIN-Mapa-etapa-2-color-amb-noms-1024px

 

El sistema de memorització que ens ha estat útil és:

a) Memoritzem 41-93

b) Memoritzem 47-46

c) Comencem des de l’inici: 41-93-47-46

d) Memoritzem 50-48

e) Repassem tota la seqüència 2.1:  41-93-47-46-50-48

f) Memoritzem 1-35

g) Memoritzem 37-36-38

h) Repassem tota la seqüència 2.2:   1-35-37-36-38

i) Fem 2.1+2.2: 41-93-47-46-50-48-1-35-37-36-38

j) Memoritzem 44-67

k) Fem tota l’etapa:  41-93-47-46-50-48-1-35-37-36-38-44-67

 

A sota trobareu dos esquemes per practicar la memorització.

Estàn fets en blanc i negre per a poder-los imprimir en paper a mida tarja de visita o doble tarja de visita, de l’ordre del DIN A7 o A8. Això permet portar-ne vàries còpies a la butxaca per anar practicant la memorització de les sèries al llarg del dia.

EDIN-Mapa-etapa-2-BN-sense-noms-1024px

EDIN-Mapa-etapa-2-BN-amb-noms-1024px

Tercera etapa: objectes de primavera

Primera etapa: objectes del crepuscle

Índex d’etapes

0-facebook1

Pàgina creada al juliol de 2016

 

Anuncis