Texto en castellano

Guia de preparació de la seqüència 5.1 de la cinquena etapa per a cerca amb telrad. Marató Messier de memòria: Objectes d’estiu.

Aquesta guia ràpida serveix tant per la m3, com per la marató, com per a la localització individual de cada objecte.

A la pàgina Seqüència 5.1: introducció trobareu informació detallada sobre la situació de la seqüència a l’etapa, de l’encadenament de la sèrie, de la localització a la Galàxia, de la memorització, a més d’una sèrie de mapes equatorials i galàctics.

A més de la pàgina de localització dels objectes, què és de tipus general, al blog Quadern d’observació anem posant la localització acurada dels objectes amb 7×50 i 15×85.

Al  0-facebook1 anem posant els enllaços als nous articles d’observació d’objectes del Quadern d’observació.

L’estructura de la m3, que pot semblar complicada, està explicada al primer quadre de la pàgina Marató Messier de memòria.

Al bloc Perspectiva galàctica s’explica la localització dels objectes des d’un punt de vista galàctic.

 

Nosaltres la vam preparar amb prismátics i un refractor de 152mm a f5 amb muntura giro altazimutal d’eixos lliure, però en tractar-se del telrad aquesta guia serveix per a qualsevol telescopi. Al text indiquem amb quin ocular, focal i augments ho vam preparar.

El telrad té tres cercles concèntrics il·luminats de mig grau, dos i quatre graus de diàmetre. La seva tècnica d’utilització és única per a qualsevol instrument, des de prismàtics a grans telescopis, la qual cosa el fa molt útil, pràctic i fàcil d’utilitzar.

Telrad-300pxQuan memoritzàvem aquesta seqüència la portàvem gravada en àudio en un reproductor mp3 deixant espais entre objecte i objecte per a facilitar la cerca a les pistes gravades. Don Machholz, de qui som seguidors, ho feia fa dècades amb cintes de caset.

Després d’haver provat durant molts anys potser tots els cercadors del mercat, el telrad és el nostre preferit pel que fa a cerques visuals ràpides. El rigel també ens agrada molt. En tot cas, zero augments i l’ull ben a prop del cercador. I amb calefacció sempre.

Tenim bases de telrad enganxades en punts diametralment oposats del tub dels diferents instruments per poder treballar amb comoditat tant en l’hemisferi est com en l’oest. En els tubs llargs les tenim enganxades tant a la part de l’aranya com a la part del mirall.

Tenim tres telrads calefactats que posem en aquestes bases i que anem canviant de forma ràpida i àgil segons la posició del tub.

A la xarxa trobareu molts mapes d’accés lliure per a cerques amb telrad.

 

Seqüència 5.1: nou objectes, des de M5 a Serpens Caput, M13 i M92 a Hercules, M57 i M56 a Lyra, M29 i M39 a Cygnus, M27 a Vulpecula i M71 a Sagitta. Cygnus, Vulpecula i Sagitta a la Via Làctia.

 

M5: Cúmul globular a Serpens Caput (5.7). Molt fàcil. SWAN de 40 mm (19x). Busqueu Arcturus i centreu l’estrella al telescopi. Comproveu que teniu el telrad alineat amb el telescopi.

5-1-M5-telrad-A-600px

Poseu l’ull tocant al telrad i centreu-lo en el punt que és a dues vegades i mitja la distància Arcturus-Zeta Bootis seguint la línia Arcturus-Zeta, a partir de Zeta.

5-1-M5-telrad-B-600px

Una altra manera: poseu l’ull tocant al telrad i busqueu el punt central de la línia 109 Virginis i Omega Serpentis.

Per buscar 109 Virginis, des d’Artur aneu a Zeta Bootis 8º al SE, a 12º al S hi ha 109 Virginis.

Per buscar Omega Serpentis: está al sur de Epsilon Serpentis, en dirección a Mu, a un tercio de la distancia.

A mig camí entre 109 Virginis i M5 hi ha 110 Virginis.

5-1-M5-telrad-C-600px

 

M13: Cúmul globular a Hércules. Molt fàcil. Ocular SWAN de 40 mm (19x). Poseu el telrad a un terç de la distància Eta-Zeta Herculis, M13 queda centrat.

Busqueu Hércules tocant a l’oest de Corona Borealis i Bootes. L’estrella del nord del trapezi d’Hércules és Eta Herculis (3.48).  El costat E del trapezi té direcció N-S. Va d’Eta Herculis (3.48) a Zeta Herculis (2.81). M13 és 2.5 graus al S, baixant pel costat nord-sud del trapezi.

5-1-M13-600px

 

M92: Cúmul globular a Hércules. Molt fàcil. SWAN de 40 mm (19x). Poseu el telrad centrat a quatre dècims de la distància Iota (3.8) – Eta (3.48) Herculis.

Iota és la mà de l’est d’Hércules, propera a Beta Draconis (Rastaban) i Gamma Draconis (Eltanin), amb les quals fa un triangle isòsceles amb el vèrtex cap al sud.

5-1-92-600px

 

M57: Nebulosa planetària a Lyra. Amb el telrad busqueu el centre de la línia Beta-Gamma Lyrae (Sheliak i Sulafat). Poseu-lo de manera que les dues estrelles quedin tocant l’exterior del cercle de dos graus, al costat est. Fàcil amb SWAN de 40 mm (19x), M57 és al mig del camp. Si s’escau confirmeu amb 30x o 40x.

5-1-M57-telrad-600px

 

M 56: Cúmul globular a Lyra. Amb el telrad situeu-vos al centre de la línia Gamma Lyrae-Albireu. Fàcil amb el 40mm (19x), o directament amb el LVW 22mm (35x) o el LVW 13mm (58x).

5-1-M56-600px

 

M 29: Cúmul obert a Cygnus, molt a prop del pla galàctic. Amb el telrad centreu Sadr a Cygnus. Desplaceu el telrad cap al sud de manera que Gamma Cygni estigui tapat pel cercle de quatre graus. Desplaceu el centre una mica de manera que la línia Gamma-Epsilon sigui tangent al cercle de dos graus.

M29 quedarà al cercle de mig grau, és a dir, a només un quart de grau del centre. Si ara mireu pel telescopi, veureu una cadeneta d’estrelles orientada cap a Sadr, la cadeneta ens porta a M29.

5-1-29-600px

5-1-29-bis-600px

 

M 39: Cúmul obert a Cygnus. En anar de Deneb a M39 travessem el pla galàctic, els següents objectes de la seqüència són de l’hemisferi sud galàctic.

A ull nu, sortiu de Deneb en direcció contrària a Lyra i busqueu el cap de Lacerta que podeu visualitzar com un rombe. Centreu el telrad al mig d’aquesta línia. Si apagueu o aparteu el telrad possiblement vegeu el cúmul a ull nu. Només sortir de Deneb trobareu el Pelícan i la Nordamèrica penjades al sud d’aquesta línia.

Amb prismàtics o telescopi el cúmul es veu com una vintena d’estrelles separades formant un gran triangle, molt gran.

5-1-39-600px

M39 fa triangle amb dues estrelles de Cigne, Pi-02 Cyg de mag 4.23 i Rho Cyg de 3.98. Aquests tres objectes també es poden visualitzar com un romboide si hi afegim al nord Pi-01 Cig de 4.69. Molt fàcil amb el 40mm (19x).

5-1-39-bis-600px

 

M 27:  Nebulosa planetària a Vulpecula. A ull nu, des d’Albireu busqueu Dofí en direcció contrària a Lira. Observeu, en groc, la línia Gamma Lyrae-M56-Albireu-13 Vulp-M27-rombe de Dofí.

5-1-27-600px

Centreu el telrad en aquesta línia de manera que quedi a l’altura de la cruïlla de la fletxa de Sagitta. Veureu que el cercle de quatre graus tapa 13 Vulpecula (4.57). M27 a 20x apareix com una petita nebulositat. Fàcil. Ajuda molt, un cop trobat, comprovar amb un filtre nebular.

5-1-27-bis-600px

 

M 71: Cúmul globular a Sagitta. Centreu el telrad a la figura de la fletxa. Amb el SWAN de 40mm (19x) té aspecte nebular. Amb el 13mm (58x) és fàcil.

5-1-71-telrad-600px

 

Un cop acabada la seqüència 5.1, deixem l’hemisferi sud galàctic i tornem al nord, als cúmuls globulars d’Ofiüc, per iniciar la seqüència 5.2 dels objectes d’estiu.

Pujar a dalt de tot

Enllaços ràpids

0-Botonera-Etapa-5

0-Botonera-5-1-intro  0-Botonera-5-1-objectes  0-Botonera-5-1-telrad

0-Botonera-5-2-intro  0-Botonera-5-2-objectes  0-Botonera-5-2-telrad

0-Botonera-5-3-intro  0-Botonera-5-3-objectes  0-Botonera-5-3-telrad

0-Botonera-Etapa-6  0-Botonera-Etapa-4

0-Botonera-BLOG

0-facebook1

Pàgina creada al juliol de 2016

Revisada: 25 de setembre de 2016

Anuncis